aanmelden
je beste beslissing vandaag
Gewoon nu even doen

corona


 

CORONA PROTOCOL
CORONA BUITENSPORT PROTOCOL SUIZ/ZGV Zuidlaren 15-5-2020
DOWNLOAD HIER HET PROTOCOL

Suiz!

 

Gezondheid en hygiëne
    • Bij klachten zoals koorts, hoesten, verkoudheid of benauwdheid geldt voor sporters en trainers: blijf thuis. Sporters mogen om deze reden worden teruggestuurd. Als een huisbewoner koorts heeft blijft de sporter of docent thuis. Ook bij milde klachten geldt; blijf thuis!
    • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 48 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
    • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.
    • Wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts, ga dan direct naar huis.
    • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
    • Vermijd het aanraken van je gezicht
    • Schud geen handen.
    • Groepen met sporters tot en met 12 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te bewaren. Helaas geldt die verplichte 1,5 meter afstand wél ten opzichte van de trainers.
    • Groepen met sporters vanaf 13 jaar oud houden ten minste 1,5 meter afstand van elkaar.
De manier waarop hier invulling aan wordt gegeven verschilt uiteraard per sport. De trainer en/of een corona toezichthouder communiceert hierover met u.
    • Sporters komen in sportkleding naar de les, er is ter plekke géén omkleed faciliteit.
Wel is er natuurlijk de mogelijkheid om bijvoorbeeld overkleding (een trainingspak, jas of schoenen) uit te doen.
    • Was de handen alvorens naar de les te komen en direct bij thuiskomst. Aan het begin van de les krijgen alle sporters desinfecterende handgel. Waar de trainer en/of de corona toezichthouder dat passend vindt, kan dat ook tussendoor tijdens de les plaatsvinden.
    • Ga thuis naar de wc. Er is bij de sportlocatie geen wc aanwezig.
    • Eventuele gebruikte materialen tijdens de les worden aan het begin en eind van iedere les schoon gemaakt.

 

 


 

 

 

 

Brengen en halen
    • Het is voor eventuele ouders of verzorgers tijdens het sporten niet toegestaan om te blijven kijken. Tijdens de les is alleen de trainer en/of corona toezichthouder aanwezig.
    • Lessen hebben minimaal 10-15 minuten ruimte tussen de groepen om te kunnen wisselen. Probeer deze tijden zo precies mogelijk aan te houden. Kom niet te ver voor aanvang en haal uw kind niet te laat op om contacten tussen verschillende groepen zoveel mogelijk te vermijden.
    • Waar verschillende groepen elkaar afwisselen, wordt in verband met die afwisseling en het tussendoor reinigen van de materialen slechts 45 minuten training gegeven in plaats van de volledige 60 minuten.
    • Ouders die kinderen brengen en halen worden verzocht om dat te doen zonder uit te stappen (KISS & RIDE!). Op die manier is er zo min mogelijk contact tussen ouders onderling. De ene locatie leent zich hier beter voor dan de andere, de trainer en/of corona toezichthouder informeert u waar van toepassing over eventuele locatie specifieke bijzonderheden.Grootte van de groepen
    • De grootte van de groepen is heel belangrijk voor de geldende regelgeving. Wij willen u daarom dringend verzoeken om aan te geven als u of uw kind niet naar de training komt, zodat we van tevoren precies weten hoeveel deelnemers zullen komen. Als groepen te klein worden, bestaat de mogelijkheid dat groepen worden samengevoegd.
    • Het aantal begeleiders/ toezichthouders per groep is genormeerd. Algemene stelregel is om per 10 sporters een volwassen corona toezichthouder aanwezig te laten zijn naast een trainer, die in de gaten houdt of de regels gehandhaafd blijven.
        ◦ 0-10: geen toezichthouder, een volwassen trainer volstaat
        ◦ 11-20: 1 volwassen toezichthouder
        ◦ Vanaf 21 -50: 2 toezichthouders
    • De corona toezichthouder is altijd herkenbaar aan een gekleurd hesje. In het geval van een groep tot 10 personen, is dat dus de trainer zelf. De corona toezichthouder is verantwoordelijk voor:
        ◦ De inachtneming van de (hygiëne)regels.
        ◦ De interne logistiek, locatie van ontvangst en weer ophalen.

 

 


 

gewoonLekkerInJeVel!.png

 
 

Waar van toepassing het ontvangen van de sporters en toezicht houden op het weer ophalen van de sporters.
        ◦ Toezicht houden op de aanwezigheid van EHBO-middelen.
    • Indien meer trainers worden ingezet voor een groep sporters, dan dragen deze voor de duidelijkheid allen een gekleurd hesje.
    • De invulling van de groepsgrootte is verschillend per sport. Het kan zijn dat er in overleg met de trainer voor wordt gekozen om de groepsgrootte terug te brengen tot maximaal 10 personen.


Praktische zaken
    • De buitenlessen lopen van maandag 11 mei tot vrijdag 3 juli
    • Omdat de lessen buiten plaats dienen te vinden, zijn we helaas afhankelijk van het weer. Uw trainer zal u proberen te informeren over of lessen doorgaan of niet. Bij te slecht weer kunnen de lessen helaas niet doorgaan, niet in laatste plaats in verband met de veiligheid van onze sporters.
    • Alleen als wij ons strikt aan de regels houden, staat de gemeente ons toe om samen in de buitenlucht te sporten. Alleen als wij ons samen aan die regels houden, kan dat plaats blijven vinden. De docent of corona toezichthouder heeft altijd de bevoegdheid om sporters (of ouders) naar huis te sturen bij het niet opvolgen van de regels of aanwijzingen.
    • Het kan zijn dat deze algemene regels niet uitputtend zijn voor de specifieke situatie van uw sport. Het kan daarom voorkomen dat de trainer of corona toezichthouder aanvullende eisen stelt aan het sporten. Deze aanwijzingen moeten te allen tijde worden opgevolgd!
    • Deze regels zijn opgesteld conform de beste inschatting die wij vooraf konden maken. Waar van toepassing zullen deze regels na verloop van tijd worden gewijzigd of aangevuld.
    • Alle sport activiteiten vanuit onze vereniging moet de vereniging vooraf melden. Het is dus niet mogelijk om op het laatste moment van locatie te wisselen.
    • Wij proberen te sporten in de openbare ruimte. Deze openbare ruimte kan helaas niet worden geclaimd. Houd rekening met andere gebruikers in het openbaar gebied. Beperk overlast van muziek etc.
    • Voor alles geldt; gezond verstand gebruiken staat voorop!

 
Groet,
 
Monique Schuiten
 
Voorzitter