Kosten en voorwaarden

 

Contributie voor het jaar 2020/2021 bedraagt €19,00 per maand voor 1 lesuur in de week.
We innen 12x per jaar, ieder tweede en volgende lesuur kost €12,50. De inschrijfkosten zijn €5,00 eenmalig.


 

Bij inschrijving wordt ook de bondscontributie naar rato in rekening gebracht. Deze bedraagt voor dit seizoen €27,00 en wordt door de vereniging afgedragen aan de KNGU.

Indien u bij vooruitbetaling een heel jaar ineens wil betalen, mag u een korting nemen van 10% over het gehele bedrag. Voor een half jaar is dit 5%.

Wedstrijdkosten worden geïnd na aanmelding voor een wedstrijd.

Jurykosten worden doorberekend aan de leden die deelnemen aan wedstrijden,deze kosten worden verdeeld.

De SUIZ sporten zijn per kwartaal schriftelijk opzegbaar bij de ledenadministratie, met een opzegtermijn van 4 weken.

Voor wedstrijdsporters geldt dat deze 2x per seizoen kunnen opzeggen, per 1 januari of per 1 juli, eveneens met een opzegtermijn van 4 weken.


 

Ook zijn we te volgen op Facebook en Instagram.