aanmelden
je beste beslissing vandaag
Gewoon nu even doen

corona


 

Hulp via
Suiz
!In de lessen wordt veel aandacht besteed aan een brede motorische ontwikkeling.

Daarnaast komen naast de diverse turntoestellen ook spelvormen aan bod zodat er altijd voldoende uitdaging is voor elk kind. Kracht en lenigheid, balans en concentratie, souplesse en durf. Heel veel verschillende motorische en sociale vaardigheden worden geoefend. Recreatief turnen is samen trainen in een gezellige verenigingsambiance!

 

Onze recreatieve turngroepen zijn vanaf groep 3 en sluiten prima aan op de kleuterlessen.

Ook de recreatieve turner/turnster kan mee doen aan wedstrijden, hiervoor geld wel dat een wedstrijdtenue verplicht is!

 

Op speciale selectie dagen wordt er gekeken of u kind(eren) ook tot deze groep kunnen worden toegelaten .de info hierover ontvangt u t.z.t. van de trainers.

 

Uiteraard doen deze groepen ook mee aan de uitvoering (laten zien wat we al kunnen op een feestelijk moment) en de wedstrijden. (Niet verplicht wel  enorm leuk)

Selectie

In de selectie lessen wordt er verder gewerkt met de basis turnelementen en de verplichte wedstrijdoefenstof welke nodig is voor de wedstrijden!

 

Kracht en lenigheid, balans en concentratie, souplesse en durf. Heel

 


gewoonLekkerInJeVel!.png

 

 

veel verschillende motorische en sociale vaardigheden worden geoefend welke uiteindelijk getoond worden op een wedstrijd.Tijdens de wedstrijden is het dragen van een clubpakje verplicht gesteld, de trainer heeft hier meer informatie over.

 

 

Uiteraard doen deze groepen ook mee aan de uitvoering (laten zien wat we al kunnen op een feestelijk moment) en de wedstrijden